Hoạt Động BIDV

BIDV ký kết hợp tác phát triển dịch vụ thanh toán toàn diện với Công ty công nghệ VimoTheo thỏa thuận được ký kết thì Công ty Vimo phát triển đơn vị chấp nhận thẻ cho BIDV và hỗ trợ đơn vị chấp nhận thẻ trong quá tình vận hành, phối hợp với BIDV xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành. Thiết bị mPOS do Công ty Vimo phối hợp với Đơn vị cung cấp giải pháp trang bị cho đơn vị chấp nhận thẻ.

Nguồn:https://nganhangbidv.com/

Coronavirus update: The latest COVID-19 news for Monday 30 March | ABC News

Previous article

Giá vàng hôm nay mới nhất | bảng giá vàng | giá vàng ngày 27/3/2020 | giá vàng mới | 1 chỉ | USD

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *