Các gói tài khoản hữu ích từ Techcombank

0
81Tài khoản kinh doanh
Gói tài khoản Kinh doanh được đóng gói đáp ứng nhu cầu giao dịch thuận tiện với hạn mức thấu chi cao, đáp ứng nhu cầu thanh toán và chi tiêu bất ngờ của Khách hàng, bao gồm: Tài khoản, Thẻ Visa Debit Gold, F@st i-bank trọn gói sử dụng SMS OTP, F@st-mobipay trọn gói, F@st -homebanking, thấu chi phê duyệt trước

Tài khoản đầu tư
Gói tài khoản Đầu tư được đóng gói bao gồm Smart loan, Tài khoản, Thẻ Visa Debit Gold, F@st i-bank trọn gói sử dụng SMS OTP, F@st-mobipay trọn gói, F@st -homebanking đáp ứng nhu cầu giao dịch thuận tiện với hạn mức cao cho khách hàng có dòng tiền lưu chuyển lớn và có nhu cầu vay với lãi suất ưu đãi.

Tài khoản F@st Easy
Gói tài khoản F@st Easy được đóng gói đáp ứng nhu cầu giao dịch thuận tiện với hạn mức cao, đáp ứng nhu cầu thanh toán và chi tiêu bất ngờ của KH. Gói tài khoản F@st Easy bao gồm Tài khoản, Thẻ Visa Debit Gold, F@st i-bank trọn gói, F@st-mobipay trọn gói, F@st – homebanking và Thấu chi tín chấp

Tìm hiểu thêm về các gói tài khoản tại Techcombank:
Gói tài khoản đầu tư:
Gói tài khoản cá nhân:


Subscribe Techcombank:
Like us on facebook:
Follow us on Twitter:
Visit the website:

Nguồn: https://nganhangbidv.com

Xem thêm bài viết khác: https://nganhangbidv.com/thanh-toan-va-chuyen-khoan/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here