Cách chuyển tiền từ thẻ ufj sang thẻ yucho (ufj からゆうちょへ) 店番と口座番号は下のlink(リンク) 見てください

7
136Về thông tin về 店番(mã ngân hàng) ,口座番号(mã số thẻ để chuyển tiền) của sổ ngân hàng yucho mọi người tham khảo link dưới nhé!
参照 リンク!

Nếu các bạn chuyển yucho với yucho thì dùng mã số đóng khung màu xanh phía trên đầu!

Nếu các bạn chuyển từ atm khác sang yucho thì dùng mã số ở phía dưới khung màu đỏ nhé!
(他の銀行からゆうちょへ送金したかったら、一番下からの店番と口座番号を使ってください!)

Nguồn:https://nganhangbidv.com/

7 COMMENTS

 1. Về thông tin về 店番(mã ngân hàng) ,口座番号(mã số thẻ để chuyển tiền) của sổ ngân hàng yucho mọi người tham khảo link dưới nhé!
  参照 リンク!

  https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/koza/kj_sk_kz_furikomi_inj.html

  Nếu các bạn chuyển yucho với yucho thì dùng mã số đóng khung màu xanh phía trên đầu!

  Nếu các bạn chuyển từ atm khác sang yucho thì dùng mã số ở phía dưới khung màu đỏ nhé!
  (他の銀行からゆうちょへ送金したかったら、一番下からの店番と口座番号を使ってください!)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here