Năm 2016 là năm đầu tiên doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cùng áp dụng một thang bảng lương thống nhất. Theo quy định của luật BHXH mới từ tháng 1/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương + phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.
Vấn đề người lao động quan tâm là khoản phí đóng BHXHsẽ tăng bao nhiêu % so với mức cũ.
Website: |

Nguồn:https://nganhangbidv.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://nganhangbidv.com/bao-hiem/

Cách đăng ký và sử dụng thẻ tín dụng thanh toán quốc tế

Previous article

Hướng dẫn thủ tục lập tài khoản ngân hàng sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

Next article

You may also like

2 Comments

  1. e lam tu thang 4 nam 2016 toi nay thi bao hiem dc bao nhieu

  2. tôi lam từ 10 thang 10 nam 2012 den 20 thang 1 nam 2017 .thi toi nghỉ vay tôi rut bao hiem xa hoi 1 lan thi duoc bao nhieu ?

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Bảo Hiểm