🔥🔥🔥 𝐓𝐈𝐍 𝐍𝐎́𝐍𝐆…𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐂𝐎̂̉ 𝐓𝐔̛́𝐂 & 𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐓𝐇𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐃𝐔̛ 𝐭𝐮̛̀ 𝐂𝐑𝐎𝐖𝐃𝟏.

💰 𝟏𝟓/𝟎𝟒 Công ty sẽ không phân phối cổ phiếu AffilGO và Miggster.

💰 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐝𝟏 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐜𝐨̂̉ 𝐭𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐪𝐮𝐲́ 𝟑 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠/𝟏 𝐥𝐚̂̀𝐧 & 𝐇𝐨𝐚 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐝𝐮̛ 𝟏 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠/𝐥𝐚̂̀𝐧

➡️ 𝟏𝟔/𝟎𝟒 đến 𝟐𝟎/𝟎𝟒 Convert 𝐀𝐟𝐟𝐢𝐥𝐆𝐎 𝐯𝐚̀ 𝐌𝐢𝐠𝐠𝐬𝐭𝐞𝐫 thành 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐝𝟏 𝐑𝐞𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬

➡️ 𝟏𝟖/𝟎𝟓 chia hoa hồng cho những ai có cấp bậc trong 18 cái bể tài chính được nhận hoa hồng thặng dư theo tháng.

💰 𝟏𝟓/𝟎𝟔 chính thức chia cổ tức cho những ai sở hữu cổ phiếu 𝐀𝐟𝐟𝐢𝐥𝐆𝐎 𝐯𝐚̀ 𝐌𝐢𝐠𝐠𝐬𝐭𝐞𝐫 ( 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐝𝟏 𝐑𝐞𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 )

➡️ 𝟏𝟓/𝟎𝟔 chia hoa hồng cho những ai có cấp bậc trong 18 cái bể tài chính được nhận hoa hồng thặng dư theo tháng.

➡️ 𝟏𝟓/𝟎𝟕 chia hoa hồng cho những ai có cấp bậc trong 18 cái bể tài chính được nhận hoa hồng thặng dư theo tháng.

➡️ 𝟏𝟕/𝟎𝟖 chia hoa hồng cho những ai có cấp bậc trong 18 cái bể tài chính được nhận hoa hồng thặng dư theo tháng.

➡️ 𝟏𝟗/𝟎𝟗 chia hoa hồng cho những ai có cấp bậc trong 18 cái bể tài chính được nhận hoa hồng thặng dư theo tháng.

💰 𝟏𝟗/𝟎𝟗 chia cổ tức cho những ai sở hữu cổ phiếu 𝐀𝐟𝐟𝐢𝐥𝐆𝐎 𝐯𝐚̀ 𝐌𝐢𝐠𝐠𝐬𝐭𝐞𝐫 ( 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐝𝟏 𝐑𝐞𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 )

➡️ 𝟏𝟎/𝟏𝟎 chia hoa hồng cho những ai có cấp bậc trong 18 cái bể được nhận hoa hồng thặng dư theo tháng.
𝐕𝐚̀ 𝐜𝐮̛́ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́……..
💎 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟓/𝟎𝟒 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐡𝐨 𝟏 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐲̀ đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭..
Một lần nữa chúc mừng những anh chị em đã sở hữu cổ phần của A&M và cơ hội cuối dành cho anh chị em nào chưa sở hữu thì nhanh tay có cho mình cổ phần A&M trước ngày 15/4/2020!

Nguồn: https://nganhangbidv.com

Xem thêm bài viết khác: https://nganhangbidv.com/chung-khoan/

[CỰC PHẨM CỐ TRANG HÀN QUỐC 2020] – Mặt Nạ Quân Vương Full HD – Tập 1 (Thuyết minh)

Previous article

Thủ Tục Làm HỘ CHIẾU – PASSPORT tại TPHCM Từ A đến Z

Next article

You may also like

1 Comment

  1. https://www.mycrowd1.com/trieutasenh?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *