𝐓𝐈𝐍 𝐍𝐎́𝐍𝐆…
𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐚 cổ tức & 𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 thặng dư từ 𝐂𝐑𝐎𝐖𝐃𝟏.
#$𝟏𝟓/𝟎𝟒 Công ty sẽ không phân phối cổ phiếu AffilGO và Miggster.
𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐝𝟏 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐜𝐨̂̉ 𝐭𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐪𝐮𝐲́ 𝟑 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠/𝟏 𝐥𝐚̂̀𝐧 & hoa hồng thặng dư 𝟏 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠/𝐥𝐚̂̀𝐧
#$ 𝟏𝟔/𝟎𝟒 đến 𝟐𝟎/𝟎𝟒 chuyển đổi 𝐀𝐟𝐟𝐢𝐥𝐆𝐎 𝐯𝐚̀ 𝐌𝐢𝐠𝐠𝐬𝐭𝐞𝐫 thành 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐝𝟏 𝐑𝐞𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬
#$ 𝟏𝟖/𝟎𝟓 chia hoa hồng cho những ai có cấp bật trong 18 cái bể tài chính được nhận hoa hồng thặng dư theo tháng.
#$𝟏𝟓/𝟎𝟔 chính thức chia cổ tức cho những ai sở hữu cổ phiếu 𝐀𝐟𝐟𝐢𝐥𝐆𝐎 𝐯𝐚̀ 𝐌𝐢𝐠𝐠𝐬𝐭𝐞𝐫 ( 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐝𝟏 𝐑𝐞𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 )
#$ 𝟏𝟓/𝟎𝟔 chia hoa hồng cho những ai có cấp bật trong 18 cái bể tài chính được nhận hoa hồng thặng dư theo tháng.
#$ 𝟏𝟓/𝟎𝟕 chia hoa hồng cho những ai có cấp bật trong 18 cái bể tài chính được nhận hoa hồng thặng dư theo tháng.
#$ 𝟏𝟕/𝟎𝟖 chia hoa hồng cho những ai có cấp bật trong 18 cái bể tài chính được nhận hoa hồng thặng dư theo tháng.
#$ 𝟏𝟗/𝟎𝟗 chia hoa hồng cho những ai có cấp bật trong 18 cái bể tài chính được nhận hoa hồng thặng dư theo tháng.
#$𝟏𝟗/𝟎𝟗 chia cổ tức cho những ai sở hữu cổ phiếu 𝐀𝐟𝐟𝐢𝐥𝐆𝐎 𝐯𝐚̀ 𝐌𝐢𝐠𝐠𝐬𝐭𝐞𝐫 ( 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐝𝟏 𝐑𝐞𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 )
#$ 𝟏𝟎/𝟏𝟎 chia hoa hồng cho những ai có cấp bật trong 18 cái bể được nhận hoa hồng thặng dư theo tháng.
𝐕𝐚̀ 𝐜𝐮̛́ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́……..
#$ 𝟓/𝟎𝟒 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐡𝐨 𝟏 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐲̀ đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭..
Tham gia nhóm ZALO:
Link đăng ký Crowd1:
Link hướng dẫn đăng ký tài khoản:

Nguồn: https://nganhangbidv.com

Xem thêm bài viết khác: https://nganhangbidv.com/chung-khoan/

Kỳ Lạ Ngôi Nhà Di Chuyển Cả Trăm Mét Chuyện Thật Như Đùa

Previous article

Video: Ngân hàng nhà nước bác thông tin "rửa vàng" bằng cơ chế

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *