[EWallet ] Demo chức năng quản lý tài khoản ngân hàng, thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng, rút tiền sử dụng Web Services ACB Bank

0
116WEB SERVICES ACBBANK ĐẠI DIỆN CHO NGÂN HÀNG ACB LIÊN KẾT VỚI VÍ ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN NHỮNG CHỨC NĂNG SAU

1. Chức năng kiểm tra tài khoản ngân hàng
– Hiển thị thông tin tài khoản ngân hàng
– Hiển thị số dư tài khoản lấy từ Web Services của ngân hàng trả về

2. Chức năng thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng
– Thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử
– Demo: thay đổi thông tin tên chủ tài khoản ngân hàng được liên kết

3. Chức năng rút tiền (rút tiền từ ví điện tử vào tài khoản ngân hàng)
– Khi tiến hành rút tiền, số dư trong tài khoản ngân hàng sẽ được cập nhật tăng lên
– Demo: rút 100.000 VNĐ từ ví điện tử về tài khoản ngân hàng

Nguồn:https://nganhangbidv.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here