luật bảo hiểm tiền gửi ngân hàng 2012, mới nhất 2012

0
102HIỂU LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI, LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG, CHÍNH SÁCH CHO VAY VÀ HUY ĐỘNG VỐN
Để thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia; hoàn thiện hệ thống quản lý tiền tệ, ngoại hối của Việt Nam và hoạt động của hệ thống ngân hàng, bảo đảm hoạt động của các tổ chức tín dụng được lành mạnh, an toàn và có hiệu quả; góp phần phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, ngày 18-6-2012 Quốc hội đã ban hành Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13 và Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13.
Trong thời gian qua, nhằm thực hiện các biện pháp góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ban ngành khác đã ban hành hàng loạt các văn bản về chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất — kinh doanh, hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nợ rủi ro và an toàn bảo mật thông tin khách hàng, cụ thể như sau: TT số 21/2012/TT-NHNN ngày 18-6-2012 quy định về hoạt động cho, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; TT số 15/2012/TT-NHNN ngày 04-5-2012 quy định về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng; QĐ số 857/QĐ-NHNN ngày 02-5-2012 cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú; TT số 12/2012/TT-NHNN ngày 27-4-2012 quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng; TT số 09/2012/TT-NHNN ngày 10-4-2012 quy định việc sử dụng phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng; TT số 06/2012/TT-NHNN ngày 16-3-2012 quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng; TT số 03/2012/TT-NHNN ngày 8-3-2012 quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú…
Ñeå tạo điều kiện cho các đơn vị là ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiền tệ, quản lý ngoại hối đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh có điều kiện thực hiện các khoản vay có ưu đãi về lãi suất; Nhà xuất bản Taøi Chính xuất bản cuốn sách: “TÌM HIỂU LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI, LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG, CHÍNH SÁCH CHO VAY VÀ HUY ĐỘNG VỐN”.
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính sau:
Phần I. Luật Bảo hiểm tiền gửi và Luật Phòng chống rửa tiền của Quốc hội khóa XIII.
Phần II. Quy định mới về hoạt động tín dụng, chính sách cho vay và huy động vốn
Phần III. Quy định mới nhất về quản lý nợ rủi ro và an toàn bảo mật thông tin khách hàng
Phần IV. Quy định mới nhất về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành ngân hàng
Phần V. Hệ thống biểu mẫu văn bản áp dụng trong ngành ngân hàng
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 504 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2012.
(Có hóa đơn) Giao tận nơi
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân HP: 0909 880 382
Tel: 08.66515070
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
email: hongvan@thongtinluat.org
website: www.thongtinluatvn.com

Nguồn: https://nganhangbidv.com

Xem thêm bài viết khác: https://nganhangbidv.com/tien-gui/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here