Ngân hàng Phát triển Việt Nam ◄ VDB ► Hoa nở mùa thứ 5

0
114Kỷ niệm 5 năm thành lập VDB 19-5-2006 ► 19-5-2011
#Ngân hàng Phát triển Việt Nam là ngân hàng chính sách, hoạt động theo mô hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; có vốn điều lệ, có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài, được tham gia hệ thống thanh toán với các ngân hàng và cung cấp dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật.
Vốn điều lệ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam là 30.000 tỷ đồng. Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý, được Chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước; tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%; không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.
Hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam bao gồm:
1- Hoạt động huy động vốn;
2- Hoạt động tín dụng;
3- Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác;
4- Tham gia thị trường liên ngân hàng; tổ chức thanh toán nội bộ; cung cấp các dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngoại hối và các dịch vụ ngân hàng khác cho khách hàng; thực hiện hoạt động ngoại hối; tham gia hệ thống thanh toán trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
5- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
Ngân hàng Phát triển Việt Nam được quyền thành lập công ty con hoặc tham gia thành lập các công ty liên kết trong và ngoài nước để quản lý, khai thác, bán tài sản để thu hồi nợ sau khi có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.
Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ chuyên trách.
Cơ cấu tổ chức quản lý của Ngân hàng Phát triển Việt Nam gồm:
1- Hội đồng quản trị;
2- Ban Kiểm soát;
3- Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.
More details:

Nguồn: https://nganhangbidv.com

Xem thêm bài viết khác: https://nganhangbidv.com/hoat-dong-bidv/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here