Theo báo cáo đánh giá thực hiện Luật Bảo hiểm y tế của Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cũng như nhiều chuyên gia cho rằng công tác giám định bảo hiểm y tế hiện nay còn nhiều vướng mắc cả quy trình và nội dung giám định. Đội ngũ cán bộ giám định mỏng, nội dung giám định chưa khách quan, còn mang tính áp đặt. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, các chuyên gia cũng cho rằng vì cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa là cơ quan giám định vừa là cơ quan chi trả quỹ bảo hiểm xã hội nên vẫn còn tình trạng áp đặt nguyên nhân chủ quan để xuất toán. Điều này đặt ra vấn đề là liệu có cần một cơ quan giám định độc lập, để giải quyết những mâu thuẫn hiện nay giữa các bệnh viện và cơ quan bảo hiểm xã hội.

Nguồn: https://nganhangbidv.com

Xem thêm bài viết khác: https://nganhangbidv.com/bao-hiem/

Emobile banking : chuyển tiền sang sacombank nhanh như điện

Previous article

Công việc của Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng tại Ngân hàng

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Bảo Hiểm