Chứng Khoán

TỔNG QUAN DE 1ST QUANTUM HUẾ THÔNG TIN BẢNG GIÁ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TỪ CHỦ ĐẦU TƯ𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐃𝐞 𝟏𝐬𝐭 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐓𝐮𝐦 𝐇𝐮𝐞̂́
𝐃𝐄 𝟏𝐒𝐓 𝐐𝐔𝐀𝐍𝐓𝐔𝐌®
Đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑢 – 𝑇𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎 𝐶𝑜̂́ Đ𝑜̂ 𝐻𝑢𝑒̂́!
℡ 𝟎𝟕𝟕𝟒.𝟎𝟎𝟎.𝟑𝟒𝟓 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐃𝐞 𝟏𝐬𝐭 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐓𝐮𝐦 𝐇𝐮𝐞̂́
𝐃𝐄 𝟏𝐒𝐓 𝐐𝐔𝐀𝐍𝐓𝐔𝐌®
Đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑢 – 𝑇𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎 𝐶𝑜̂́ Đ𝑜̂ 𝐻𝑢𝑒̂́!
┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈
» 𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐚̂𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐮𝐲 𝐭𝐢́𝐧, 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐡
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Linh

» 𝐕𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ đ𝐚̆́𝐜 đ𝐢̣𝐚, 𝐥𝐨̃𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐪𝐮𝐲 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐦𝐨̛́𝐢
QL49, Thủy Dương, Tx. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

» 𝐊𝐡𝐨̛́𝐩 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐮̣𝐜 𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐦𝐚̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐮𝐞̂́
Thông qua đại lộ Võ Nguyên Giáp và khu đô thị mới An Vân Dương.
Liền kề các khu đô thị sầm uất và hiện đại nhất thành phố Huế như: KĐT An Cựu City Huế, Royal Park Huế, An Đông Villa, Phú Mỹ An,…

#de1stquantum #defirstquantum
#canhocaocap #chungcucaocap
#minhlinhcompound #minhlinhgroup
#QL49 #huongthuy #thuathienhue #hue
#de1stquantumhue #de1stquantumhue
#de1stquantumthuathienhue #chungcucaocaphue
#canhocaocaphue #canhocaocapthuathienhue
#tphue #thanhphohue #aodai #nonla #nonbaitho
#chuathienmu #langtuduc #langkhaidinh #hothuytien #dainoi
┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈

Nguồn: https://nganhangbidv.com

Xem thêm bài viết khác: https://nganhangbidv.com/chung-khoan/

Chọn 1 tụ bài – Điều gì sẽ đến khi bạn ra khỏi vòng an toàn của mình?

Previous article

Tin tức dịch Corona mới ngày 17 tháng 4, 2020 | Cập nhật dịch Covid-19

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *