(VTC14) – Từ tháng 7 này, khi rút tiền tại cây ATM, sẽ rút được tới 5 triệu đồng thay vì 2 triệu đồng như trước đây. Thay đổi này có được là nhờ một quy định mới của Ngân hàng Nhà nước vừa có hiệu lực.

Nguồn:https://nganhangbidv.com/

Hàng loạt Ngân hàng sẽ xin được phá/sản để cuop trắng hàng ngàn tỷ tiền mồ hôi nước mắt của dân?

Previous article

Những chính sách, quy định mới về BHXH và BHYT 2018

Next article

You may also like

1 Comment

  1. nhỏ mc nc nge mệt vc

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *